Переваги

Преимущества

Features


Стабільність
Стабильность
STABILITY

Компанія “Поліекспо” заснована в 1993 році, активно функціонує вже понад 23 років.

Компания «Полиэкспо» создана в 1993 году, активно функционирует на рынке уже больше 23 года

Company "Poliekspo" was founded in 1998, actively operating for over 18 years.

Постійний ріст
Постоянный рост
CONSTANT GROWTH

За період свого розвитку, Компанія “Поліекспо” здійснили поставку продукції більш ніж в 25 країн світу.

За период своего развития, компания «Полиэкспо» произвела поставку продукции более чем в 25 стран мира.

During its development, the company "Poliekspo" supply of goods made in more than 5 countries all over the world.

Водне сполучення
Водное сообщение
Water connection

Продукція компанії представлена у Херсонській області - південний регіон України, котрий є важливим морським транспортним вузлом, омивається Азовським та Чорним морями.

Продукция компании представлена в Херсонской области - южный регион Украины, который является важным морским транспортным узлом, омывается Азовским и Черным морями.

The company's products are presented in the Kherson region - the southern region of Ukraine, which is an important sea transport hub, is washed by the Azov and Black Seas.Діяльність

Деятельность

Activity


великотоварне
виробництво
крупнотоварное
выращивание
large-scale
growing

СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА"

ТОВ "САН-САН МАРІУПОЛЬ ЛТД"

ТАВРИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

САН-САН МАРИУПОЛЬ ЛТД

TAVRIA PERSPECTIVE LTD

SAN SAN MARIUPOL LTD

Соя
Соя
Soybean
Соняшник
Подсолнух
Sunflower
Пшениця
Пшеница
Wheat
Рапс
Рапс
Rapeseed
Ячмінь
Ячмень
Barley
зберігання
хранение
storaging

ТОВ "ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕРНО ТАВРІЇ"

ТОВ "ТЯГИНСЬКЕ ХПП"

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗЕРНО ТАВРИИ»

ООО "ТЯГИНСКОЕ ХПП"

GRAIN PROCESSING ENTERPRISE "GRAIN TAVRIA" Ltd

TYAHYNSKE HPP Ltd

Послуги відвантаження зернових
на автотранспорті
Услуги отгрузки зерновых на
автотранспорте
Services for grain shipping on
road transport
Зберігання зернових
Хранение зерновых
Grain storage
Послуги відвантаження зернових на водному транспорті
Услуги отгрузки зерновых на водном транспорте
Services for grain shipping on water transport
експорт
экспорт
export

ПП "ПОЛІЕКСПО"

ТОВ "АМПІР"

ЧП "ПОЛИЭКСПО"

ООО «АМПИР»

POLIEKSPO Ltd

AMPIR Ltd

Відвантаження сільськогосподарської продукції з причалів — елеваторів на суди покупця типу річка-море
(Херсонська область)
Отгрузка сельхозпродукции с причалов-элеваторов на суда покупателя типа река-море
(Херсонская область)
Agricultural products shipping from berth elevator to buyer’s river-sea ships type
(Kherson region)
Відвантаження сільськогосподарської продукції з порту м.Херсон
(FOB Kherson)
Отгрузка сельхозпродукции в порту г.Херсон
(FOB Kherson)
Agricultural products shipping from port Kherson city
(FOB Kherson)

Діяльність

Деятельность

Activity


великотоварне виробництво

крупнотоварное выращивание

large-scale growing

СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА"
ТОВ "САН-САН МАРІУПОЛЬ ЛТД"

ТАВРИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
САН-САН МАРИУПОЛЬ ЛТД

TAVRIA PERSPECTIVE LTD
SAN SAN MARIUPOL LTD

Соя
Соя
Soybean
Соняшник
Подсолнух
Sunflower
Пшениця
Пшеница
Wheat
Рапс
Рапс
Rapeseed
Ячмінь
Ячмень
Barley

зберігання

хранение

storaging

ТОВ "ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕРНО ТАВРІЇ"
ТОВ "ТЯГИНСЬКЕ ХПП"

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗЕРНО ТАВРИИ»
ООО "ТЯГИНСКОЕ ХПП"

GRAIN PROCESSING ENTERPRISE "GRAIN TAVRIA" Ltd
TYAHYNSKE HPP Ltd

Послуги відвантаження зернових на автотранспорті
Услуги отгрузки зерновых на втотранспорте
Services for grain shipping on road transport
Зберігання зернових
Хранение зерновых
Grain storage
Послуги відвантаження зернових на водному транспорті
Услуги отгрузки зерновых на водном транспорте
Services for grain shipping on water transport

експорт

экспорт

export

ПП "ПОЛІЕКСПО"
ТОВ "АМПІР"

ЧП "ПОЛИЭКСПО"
ООО «АМПИР»

POLIEKSPO Ltd
AMPIR Ltd

Відвантаження сільськогосподарської продукції з причалів — елеваторів на суди покупця типу річка-море (Херсонська область)
Отгрузка сельхозпродукции с причалов-элеваторов на суда покупателя типа река-море (Херсонская область)
Agricultural products shipping from berth elevator to buyer’s river-sea ships type (Kherson region)
Відвантаження сільськогосподарської продукції з порту м.Херсон (FOB Kherson)
Отгрузка сельхозпродукции в порту г.Херсон (FOB Kherson)
Agricultural products shipping from port Kherson city (FOB Kherson)
  • Усі підприємства забезпечені сучасною технікою вітчизняного та іноземного виробництва, мають кожна свою виробничу та ремонтну бази, зернотоки, складські приміщення та потужний машинно-тракторний парк.

    Все предприятия укомплектованы современной техникой отечественного и иностранного производства, каждое из них имеет собственную производственную и ремонтную базы, зернотоки, складские помещения и мощный машинно-тракторный парк.

    All companies are provided with modern equipment domestically, have each their production and repair facilities, warehouses and powerful machine-tractor fleet.

  • Потужності підприємств ТОВ Тягинська ХПП та ТОВ ЗПП Зерно Таврії дають можливість перевалки зернових та олійних культур до 100 тис тонн на рік-кожне підприємство.

    Мощности предприятия ООО «Тягинское ХПП» и ООО «ЗПП «Зерно Таврии» дают возможность перевалки зерновых и масляных культур — до 100 тыс.тонн в год по каждому предприятию.

    "TYAHYNSKE HPP" Ltd and "GPE" Grain Tavria " Ltd carry out procurement of grains and oilseeds, with their capacity for refining and drying to the desired condition. The total volume of elevator 47 thousand tons of simultaneous storage.

Експорт

Экспорт

Export


Компанія “Поліекспо” займає частку в українському експорті зернових та олійних культур, на вирощуванні яких спеціалізується Україна. Торгівля власною та закупленою сільгосппродукцією є стратегічним напрямком діяльності Групи Компаній. За період свого розвитку, Компанія “Поліекспо” здійснили поставку продукції більш ніж в 25 країн світу.

Компания «Полиэкспо» занимает значительную часть в украинском экспорте зерновых и масляных культур, на выращивании которых специализируется Украина. Торговля собственной и закупленной сельхозпродукцией является стратегическим направлением деятельности группы компаний. За период своего развития, компания «Полиэкспо» произвела поставку продукции более чем в 25 стран мира.

"Poliekspo" Company takes stake in Ukrainian exports of grains and oilseeds, which specializes in growing Ukraine. Trade in agricultural products purchased is own strategic direction of the Group of Companies. During its development, the company "Poliekspo" supply of goods made in more than 5 countries all over the world.